Закони
Закони, які регулюють діяльність товариства:
Конституція України
Господарський кодекс України (витяг ст. 75, ст. 77, ст. 141)
Податковий кодекс України (статті 172, 173)
Земельний кодекс України
Закон України "Про оренду державного та комунального майна"
Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
Закон України " Про режим іноземного інвестування"
Постанова КМУ №689 від 8 липня 2009 р. "Про затвердження Порядку продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності"
Постанова №1891 КМУ від 10 грудня 2003 р. "Про затвердження Методики оцінки майна"
Постанова КМУ №1440 від 10 вересня 2003 р. "Про затвердження Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав"
Постанова КМУ №1442 від 28 жовтня 2004 р. "Про затвердження Національного стандарту № 2
"Оцінка нерухомого майна"

Постанова КМУ №1655 від 29 листопада 2006 р. "Про затвердження Національного стандарту №3 "Оцінка цілісних майнових комплексів" .
Закон України "Про оцінку земель"
Наказ ДКУЗР №423 від 05 серпня 2009 р. "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт"
Наказ ДКУЗР №511 від 02 липня 2010 р. "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт "
Постанова КМУ №1531 від 11 жовтня 2002 р. "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок"
Лист ФДМУ №10-36-2493 від 06 березня 2014 р. "Щодо оцінки об’єктів для цілей оподаткування під час спадкування та дарування"
Наказ ФДМУ №797 від 10 червня 2013 р. "Про затвердження Правил організації системи зовнішнього контролю якості"
Постанова КМУ №213 від 23 березня 1995 р. "Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів"
Наказ ДКУЗР №2 від 09 січня 2003 р. "Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок "
Наказ Міністерства аграрної політики України та продовольства України №508 від 22 серпня 2013 р. "Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)"
spfu.gov.ua